Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja

„Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja” to tytuł projektu, który został dofinansowany w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra Glińskiego, a realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Założeniem programu jest upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

W 2018 r. Boże Ciało z tradycją układania kwietnych dywanów w Spycimierzu zostało wpisane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ta tradycja ma około dwustu lat i nadal jest pielęgnowana przez lokalną wspólnotę, liczącą niecałe sześćset osób. Dla upamiętnienia i upowszechnienia tych unikalnych w Polsce tradycji planowane jest wydanie pierwszego albumu fotograficznego prezentującego tradycję Bożego Ciała w Spycimierzu (także z tekstami w językach włoskim i angielskim), organizacja warsztatów wspomagających liderów lokalnych w działaniach twórczych, w których wezmą udział wybitni eksperci z różnych dziedzin i przedstawiciele zagranicznych społeczności prezentujących podobne tradycje, archiwizacja materiałów i dokumentów dot. tradycji „Spycimierskich dywanów”.

Spycimierski projekt został wysoko oceniony i znalazł się w ścisłej czołówce wniosków. Złożono 648 wniosków. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 231 beneficjentów.  

Realizowany projekt przyczyni się także do wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej oraz inspiracji do dalszych działań, m.in. starań o wpisanie Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Światowego UNESCO.