I Seminarium Spycimierskie „Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja”

20 października 2018 roku na zamku w Uniejowie odbyło się międzynarodowe seminarium „Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja”.

Otwarcia  dokonał prezes Stowarzyszenia „Infioritalia” pan Andrea Melilli, który powitał wszystkich uczestników, w tym delegacje z Włoch, Niemiec oraz licznie przybyłych mieszkańców parafii Spycimierz.

Prezentacje „Spycimierskie Boże Ciało niematerialnym dziedzictwem kulturowym – rola parafian” przedstawiła pani Maria Pełka, prezes parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”. Swoje  tradycje układania kwietnych dywanów zaprezentowali także przedstawiciele niemieckich miejscowości Mühlenbach i Bochlsbach oraz włoskiej Pietra Ligure. Następnie odbyła się telekonferencja z partnerami z Ponteareas (Hiszpania).

W drugiej części seminarium pan Andrzej Godlewski przybliżył zebranym działania związane z tworzeniem międzynarodowego konsorcjum, które planuje złożyć wniosek o wpisanie tradycji układania kwietnych dywanów w święta religijne na światowej liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Prof. Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie omówiła badania naukowe nad niematerialnym dziedzictwem w Spycimierzu, a dr Piotr Szkutnik z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił wykład „Kwerendy w archiwach i tworzenie archiwum spycimierskiego”.

W imieniu Burmistrza Miasta Uniejów – pana Józefa Kaczmarka oraz Radnych Rady Miejskiej w Uniejowie głos zabrał pan Tomasz Wójcik, który pogratulował tak wspaniałych inicjatyw oraz zapewnił wsparcie Gminy dla działań spycimierskich. Podsumowania seminarium dokonał pan Andrzej Szoszkiewicz.

Seminarium towarzyszyła też premiera albumu „Spycimierskie Boże Ciało. Niematerialne dziedzictwo kulturowe” autorstwa znakomitego fotografa  Janusza Tatarkiewicza. Po wydarzeniu delegacje zagraniczne zwiedziły Uniejów i Spycimierz.

Projekt ”Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.