Uroczyste wręczenie wpisu

Przedstawiciele społeczności Spycimierza odebrali decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Odbyło się to 22 października podczas uroczystej Gali Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu została wpisana Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w lutym tego roku. Lista jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego, która wynika z podpisanej przez Polskę stosownej Konwencji UNESCO z 2003 r. Obecnie znajdują się na niej 32 tradycje.

Podczas Gali w Łazienkach Królewskich ministerialne decyzje o wpisie na Listę odebrali przedstawiciele depozytariuszy 15 tradycji.

W czasie uroczystości Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, podkreśliła, że tradycje, obrzędy, pieśni, tańce czy rzemiosło budują poczucie tożsamości i państwo polskie będzie wspierać kulturę ludową i jej twórców.

Za prestiżowe wyróżnienie dla spycimierskiej tradycji dziękowali na scenie Teatry Stanisławowskiego prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” Maria Pełka oraz były proboszcz parafii w Spycimierzu – ks. Wojciech Kaźmierczak, który zainicjował starania o wpis na krajową listę. Towarzyszyli im radna Jolanta Ilska, sołtys Stanisław Pełka, publicysta Andrzej Godlewski oraz Beata Czyszek z Urzędu Miasta w Uniejowie.

Podczas uroczystości zaprezentowali oni niedawno wydany, pierwszy album fotograficzny dokumentujący tradycję układania dywanów kwietnych z okazji święta Bożego Ciała w Spycimierzu.