II Seminarium Spycimierskie

Zapraszamy na II Seminarium Spycimierskie, które odbędzie się 17 listopada w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu.

Program seminarium zapowiada się bardzo atrakcyjnie. W pierwszej części zaplanowane są prezentacje naukowców – prof. Katarzyny Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Bogdana Włodarczyka i dr. Piotra Szkutnika z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Magdaleny Ziółkowskiej-Kuflińskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jolanty Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

W kolejnej części odbędą się warsztaty „Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa niematerialnego oraz potencjalne zagrożenia” pod kierunkiem prof. Katarzyny Smyk i Jolanty Dragan.

W ostatniej części dzieci i młodzież szkół podstawowych ze Spycimierza i Uniejowa zaprezentują efekty warsztatów fotograficznych, które odbyły się na początku miesiąca pod kierunkiem artysty fotografika Janusza Tatarkiewicza.

Nie zabraknie też atrakcji kulturalnych: projekcji filmu „Wieś kwiatami malowana” w reżyserii Andrzeja Mosia oraz koncert orkiestry OSP w Spycimierzu.

Zapraszamy mieszkańców Spycimierza oraz wszystkich zainteresowanych tematyką tradycji kwietnych dywanów 17 listopada do Sali OSP w Spycimierzu.

Oto szczegółowy program wydarzenia:

15:30 Boże Ciało z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – wystąpienia:

  • Maria PEŁKA, prezes Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało: Wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
  • Bogdan WŁODARCZYK, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki: Konteksty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu
  • Magdalena ZIÓŁKOWSKA-KUFLIŃSKA, socjolog, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Dywany kwiatowe w kulturze i społeczeństwie na świecie
  • dr Piotr SZKUTNIK, historyk, Uniwersytet Łódzki: Wyniki kwerendy w archiwach nt. historii Spycimierza i tradycji Bożego Ciała

16:45 Przerwa

Projekcja filmu „Wieś kwiatami malowana”, reż. Andrzej MOŚ

17:00 Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa niematerialnego oraz potencjalne zagrożenia – warsztaty:    

  • Jolanta DRAGAN, kustosz w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: Dobre praktyki w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  • Katarzyna SMYK, folklorysta i kulturoznawca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Zagrożenia dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz sposoby przeciwdziałania

18:00 Dyskusja dotycząca wniosku o wpis na Listę UNESCO

z udziałem Joanny CICHEJ-KUCZYŃSKIEJ, Radcy Ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

18:30 Podsumowanie warsztatów fotograficznych uczniów szkół z Uniejowa i Spycimierza

18:45 Dystrybucja albumu „Boże Ciało w Spycimierzu. Niematerialne dziedzictwo kulturowe”

19:00 Koncert orkiestry OSP w Spycimierzu

19:30 Poczęstunek