Mnóstwo wrażeń i cennej wiedzy

17 listopada odbyło II Seminarium Spycimierskie – blok prezentacji i warsztatów skierowanych do mieszkańców Spycimierza oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem 200-letniej żywej tradycji układania kwietnych dywanów w uroczystość Bożego Ciała. Spotkanie zwieńczyła dyskusja oraz występy artystyczne.

W pierwszej części seminarium eksperci w dziedzinie etnologii, kulturoznawstwa, historii i promocji regionalnej zaprezentowali aktualny stan wiedzy o tradycji Spycimierskiego Bożego Ciała, jej znaczeniu kulturowym oraz możliwościach dalszego upowszechniania m.in. w kontekście turystycznym i pielgrzymkowym.

Maria Pełka, prezes parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, opowiedziała o uroczystości wręczenia wpisu tradycji kwietnych dywanów układanych w święto Bożego Ciała w Spycimierzu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, która odbyła się pod koniec października w Warszawie. Z kolei profesor Bogdan Włodarczyk, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawił prezentację „Konteksty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu”. Zgromadzeni poznali różne perspektywy oraz problemy badawcze wynikające z rozważań świata nauki na temat spycimierskiej tradycji. Przedstawione zostały także wyniki analizy i statystyki poszczególnych elementów wydarzenia z tego roku.

Dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mówiła o dywanach kwiatowych w kulturze i społeczeństwie na świecie. Na koniec tej części dr Piotr Szkutnik, adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, zaprezentował zebranym wyniki przeprowadzonej kwerendy na temat historii Spycimierza i tradycji Bożego Ciała w polskich archiwach.

Po przerwie pokazano film z 1988 r. „Wieś kwiatami malowana” w reżyserii Andrzeja Mosia, a następnie odbyły się warsztaty, których celem było przedstawienie spycimierskiego dziedzictwa w nowych kontekstach oraz wskazanie dalszych możliwości jego upowszechnienia.

Pierwszą część warsztatów, dotyczącą zagrożeń dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz sposobów przeciwdziałania, poprowadziła  profesor Katarzyna Smyk, językoznawca, kulturoznawca, folklorysta – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. Drugie zajęcia, dotyczące dobrych praktyk w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprowadziła Jolanta Dragan, kustosz w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Po zakończeniu warsztatów prelegenci rozpoczęli otwartą dyskusję na temat wniosku o wpis tradycji na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno teksty wystąpień, jak i wnioski z przeprowadzonych warsztatów oraz dyskusji zostaną wkrótce opublikowane na Portalu spycimierskim (http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/) .

W ostatniej części podsumowano warsztaty fotograficzne, w których udział wzięli uczniowie szkół ze Spycimierza i Uniejowa.

Wieczór zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry OSP Spycimierz oraz uczniów szkół z Gminy Uniejów.