Spore zainteresowanie warsztatami

Pierwsze tegoroczne warsztaty w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji” odbyły się 27 kwietnia br. Do sali OSP przybyli niemal wszyscy liderzy spycimierskiej wspólnoty.

Spotkanie  podzielone były na dwie części. Pierwszą cześć prowadziła dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk. Tematem była idea ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl konwencji UNESCO z 2003 r.

Kobieta wstała od stołu i przemawia do grupy słuchaczy siedzących przy stole

Druga cześć, prowadzona przez dr hab. prof. UAM Anna Weronikę Brzezińską. dotyczyła działań na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podczas podsumowaniu wywiązała się dyskusja na temat doświadczenia i potrzeby depozytariuszek i depozytariuszy, którą moderowała prof.  Smyk.

Następnie omówiono też plan najbliższych działań w ramach projektu: wyjazd do Szreniawy 25 maja br. oraz zakres i formy współpracy parafian i badaczy  z Uniwersytetu Łódzkiego podczas Bożego Ciała 2019.

W warsztatach oprócz depozytariuszy uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego Pani dr Beata Krakowiak oraz dr Jolanta Latosińska, ks. Proboszcz Dariusz Ziemniak oraz Pani Marianna Polasińska –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spycimierzu.

grupa osób siedzi przy stole i ogląda prezentację

Warsztaty „dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.