Warsztaty na temat pojęcia niematerialnego dziedzictwa kultury

Pierwsze tegoroczne warsztaty w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji” odbyły się 27 kwietnia br. Do sali OSP przybyli niemal wszyscy liderzy spycimierskiej wspólnoty.

Spotkanie  podzielone były na dwie części. Pierwszą cześć prowadziła dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk. Tematem była idea ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl konwencji UNESCO z 2003 r.

 

Druga cześć, prowadzona przez dr hab. prof. UAM Annę Weronikę Brzezińską. dotyczyła działań na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podczas podsumowaniu wywiązała się dyskusja na temat doświadczenia i potrzeby depozytariuszek i depozytariuszy, którą moderowała prof. Katarzyna Smyk.

Następnie omówiono też plan najbliższych działań w ramach projektu: wyjazd do Szreniawy 25 maja br. oraz zakres i formy współpracy parafian i badaczy  z Uniwersytetu Łódzkiego podczas Bożego Ciała 2019 r.

Grupa osób siedzi przy stołach nakrytych białym obrusem

W warsztatach oprócz depozytariuszy uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego dr Beata Krakowiak oraz dr Jolanta Latosińska, ks. proboszcz Dariusz Ziemniak oraz Marianna Polasińska –dyrektor Szkoły Podstawowej w Spycimierzu.

Warsztaty „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.