Spycimierskie Boże Ciało 2019

Spycimierskie Boże Ciało w obiektywie Piotra Witasa.