Międzynarodowe spotkanie w Domu Pracy Twórczej

19 czerwca 2019 r.  w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie w międzynarodowym gronie dyskutowano na temat tradycji układania kwietnych dywanów w Polsce i w innych krajach.

W spotkaniu wzięli udział: Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, Maria Pełka prezes Parafialnego  Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało, Jolanta Ilska, radna Rady Miejskiej w Uniejowie, Stanisław Pełka, sołtys Spycimierza, Andrzej Szoszkiewicz, prezes firmy Smartlink, Andrea Melilli prezes Stowarzyszenia Infioritalia, Fausto Sabellico, wiceprezes Stowarzyszenia, członkowie władz Infioritalii – Valentino Iacobucci i Gino Villani, Eduardo Carbone, ekspert, badacz i dokumentalista tradycji układania kwietnych dywanów na świecie, dr Arkadiusz Jełowicki, kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,  prof.  Anna Weronika Brzezińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska , Karolina Dziubata, doktorantka  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Robert Palka, dyrektor MGOK  w Uniejowie.

Maria Pełka, przybliżyła proces i etapy powstawania kwietnych dywanów w Spycimierzu. Przedwojenna trasa w stosunku do obecnej była bardzo krótka i znajdowało się na niej 6 kwietnych bram. Wzory rysowane były odręcznie. W obecnych czasach do rozrysowania wzorów kwietnych dywanów wykorzystywane są m.in. szablony, folia i kreda. Tematyka jest różnorodna, począwszy od elementów eucharystycznych, religijnych, narodowych, kwiatowych po wzory i figury geometryczne. Dużą rolę w procesie układania kwietnych dywanów odgrywał biały piasek, którym akcentowane były wzory.

Włoscy goście podzielili się swoimi doświadczeniami z układania kwietnych dywanów, gdzie poza tradycyjnymi wzorami, układane są również postacie i sceny rodzajowe. Przedstawili tradycje układania kwietnych dywanów w innych krajach. W Brazylii układają sceny i postacie, używając m.in. trocin i piasku. W Hiszpanii i na Ukrainie technika układania kwietnych dywanów zbliżona jest do techniki włoskiej.

Spotkanie podsumował Eduardo Carbone: „To było owocne spotkanie, na którym wymieniliśmy się wiedzą na temat technik, wzornictwa i historii układania kwiatowych kompozycji”.