Wspomnienie o ojcu Florianie

Pożegnaliśmy ojca Floriana Pełkę, honorowego członka Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”.

Ojciec Florian Pełka urodził się 19 kwietnia 1937 r. w Spycimierzu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnym Spycimierzu i w Uniejowie. W 1954 r. w Stalowej Wsi złożył pierwsze śluby zakonne. Przez kolejne dwa lata uczył się w szkole średniej w Poznaniu. Studia filologiczne rozpoczął w 1957 r. w Krakowie, następnie kontynuował swoją edukację na kierunku teologicznym w Warszawie. 21 czerwca 1964 r. w Kaliszu przyjął z rąk ks. Biskupa Jana Zaręby święcenia prezbiteriatu. Po spełnieniu niezbędnych wymogów do uzyskania tzw. państwowej matury, mógł podjąć studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Po ich ukończeniu został mianowany rektorem kościoła w Lublinie. Rok 1976 okazał się przełomowy dla o. Floriana przyjmując propozycję pracy w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w Rzymie. Jako redaktor  relacjonował m.in. podróże Jana Pawła II. W 1980 r. został kierownikiem rozgłośni. Funkcję tę pełnił przez 11 lat.

Po powrocie do kraju objął stanowisko przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. W trakcie swojej sześcioletniej kadencji podjął decyzje m.in. o otwarciu Liceum Jezuitów w Gdyni, budowie centrum sportowego i szkoły. Przez kolejne lata sprawował funkcje duchownego w Kolegium Jezuitów oraz pełnił posługę w Parafii św. Stanisława Kostki.

W 2003 r. przeszedł poważną chorobę i operację serca. Od 2006 r. pełnił posługę w Poznaniu. Po pięciu latach wrócił do Gdyni i aktywnie uczestniczył w życiu duchownym parafii.

W 2008 r. ojciec Florian został Honorowym Obywatelem Uniejowa. 16 lutego 2019 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” podjęto decyzję o nadaniu ojcu Florianowi Pełce tytułu honorowego członka Stowarzyszenia.

Rodzinne strony po raz ostatni odwiedził w dniach 14-15 września 2019 r. z okazji odpustu w Parafii Spycimierz.

Zmarł 25 października 2019 r. w Wejherowie w wieku 83 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 października w Parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni. Mszę św. poprowadził abp Sławoj Leszek Głódź. O. Florian został pochowany w grobowcu jezuitów na cmentarzu w Gdyni.