Wniosek o wpis na listę UNESCO

Dwa lata po wpisaniu Procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego spycimierska tradycja ma ogromną szansę wejścia na światową listę UNESCO.

30 marca br. prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego złożył w imieniu społeczności parafii w Spycimierzu wniosek zatytułowany „Tradycja kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała” o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Wniosek obejmuje również tradycje układania kwiatowych dywanów w trzech wsiach w regionie opolskim – Olszowej, Zimnej Wódce i Kluczu.

Nad wnioskiem pracował zespół redakcyjny pod kierunkiem radcy ministra Joanny Cichej-Kuczyńskiej. Najpierw powstała wersja w języku polskim, która została przesłana do Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, dokument został uzupełniony i przetłumaczony na język angielski. Równolegle trwały prace nad adaptacją filmu w reżyserii Janusza Tatarkiewicza „Spycimierskie Boże Ciało” na potrzeby wniosku.  Niezbędną częścią dokumentacji była zgoda społeczności spycimierskiej na złożenie wniosku. Jego treść była na bieżąco konsultowana podczas spotkań, w których uczestniczyli reprezentanci mieszkańców Spycimierza – pani Maria Pełka, prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, radna Rady Miejskiej w Uniejowie Jolanta Ilska i sołtys Stanisław Pełka. W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczył także burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, który informował o działaniach Gminy na rzecz ochrony spycimierskiego dziedzictwa.

Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzona jest od 2003 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO. Nasz wniosek w języku angielskim przejdzie najpierw weryfikację formalną, a następnie długi proces oceny ze strony międzynarodowego grona ekspertów. Jeśli uzyska pozytywne recenzje, to w przyszłym roku nasze kwiatowe dywany jako jedna z pierwszych tradycji z Polski zostaną wpisane na listę UNESCO.