Nic o nas bez nas

5 września br. mieszkańcy parafii Spycimierz wzięli udział w warsztatach i debacie nad koncepcją działań na temat planu ochrony tradycji Procesji Spycimierskiego Bożego Ciała w latach 2019–2024.

Zajęcia poprowadzili dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk, dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk, dr Magdalena Kwiecińska z Muzeum Tatrzańskiego, dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska.

Podobnie jak na tegorocznej uroczystość Bożego Ciała, tak na wrześniowych warsztatach swoje piętno odcisnęła pandemia koronawirusa. Ze względu na ograniczenia sanitarne, w wydarzeniu nie mogli wziąć udział wszyscy chętni. – Szczęśliwie zgromadziliśmy optymalną liczbę uczestników w różnym przekroju wiekowym. Wszyscy ciężko pracowaliśmy, by zrealizować bogaty i niełatwy program. Po tym względem wyszło bardzo dobrze – podkreśla prof. Katarzyna Smyk.

W pierwszym, inauguracyjnym warsztacie prof. Smyk oraz prof. Włodarczyk przedstawili rekomendacje będące efektem badań przeprowadzonych w latach 2019-2020. 336 rekomendacji dotyczy 32 obszarów odpowiadających polom działań w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. – Rekomendacje są najważniejszym efektem naszych badań. Moglibyśmy poprzestać na artykułach naukowych, lecz moim zdaniem, to za mało. Aby badacz spełnił swoją rolę należycie, powinien bardziej efektywnie pomóc depozytariuszom w ochronie dziedzictwa. Taki cel mają rekomendacje – mówi Katarzyna Smyk.

Większość prowadzących była dobrze znana spycimierzanom z wcześniejszych spotkań. Nowym twarzą, jak zawsze w tym gronie ciepło przyjętą była dr Magdalena Kwiecińska z Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, która podjęła temat konsultacji społecznych jako sposobu na włączenie lokalnej społeczności do procesu decyzyjnego. Powołując się na Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. prelegentka podkreśliła, że parafianie jako depozytariusze tradycji są najwyższą instancją w kwestii wyboru kierunku jej przemian. Podczas konsultacji mają okazję, by wysłuchać różnych opinii, przedyskutować je i we własnym gronie poczynić wspólne ustalenia. Ewentualne napięcia i kontrowersje najlepiej rozwiązywać w konstruktywnej rozmowie.

Podczas ostatniego warsztatu prof. Anna Weronika Brzezińska mówiła o kolejnych etapach konsultacji, od ewaluacji i monitoringu, przez debatę, do przygotowania rekomendacji , a więc wniosków, które docelowo będą służyć ochronie dziedzictwa, a jednocześnie są wielką szansą do budowania wspólnoty społecznej.

Warsztaty zakończyły się debatą. Parafianie przy udziale naukowców omawiali nurtujące ich kwestie dotyczące niematerialnego dziedzictwa i przyjęli koncepcję działań dotyczących planu ochrony tradycji Procesji Spycimierskiego Bożego Ciała w latach 2019–2024.

23 i 24 października czeka nas podsumowanie dwuletniego projektu podczas IV Seminarium Spycimierskiego. Wtedy do Spycimierza dotrze wydrukowany „Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony”.

Już dzisiaj zapraszamy na to ważne wydarzenie.

Galeria zdjęć Agnieszki Owczarek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.