Pionierski raport

23 października, podczas IV Seminarium Spycimierskiego odbyła się premiera publikacji naukowej „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – raport z badań i rekomendacje do planu ochrony” pod redakcją prof. Katarzyny Smyk. Dzieło wydane przez Gminę Uniejów jest nie tylko pionierskie, ale też unikalne.

Przede wszystkim jest pierwszym w Polsce opracowaniem, w którym obok listy zagrożeń wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego zawarto także rekomendacje do planu ochrony skierowane do jego depozytariuszy. Rekomendacje sporządzili wszyscy autorzy ekspertyz po dokonaniu analizy zebranego w Spycimierzu materiału. Zebrane zostały w jedną tabelę i uporządkowane merytorycznie. Znajdują się tu też wskazówki, jak czytać rekomendacje i jak z nimi dalej pracować, czyli do kogo są kierowane, jakie typy można wydzielić (np. strategiczne i operacyjne, ważne i mniej ważne, pilne i mniej pilne, ogólne i szczegółowe itd.) oraz do jakich partnerów warto się zwrócić z prośbą o pomoc czy konsultację lub z propozycją współpracy. Całość została omówiona z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych i warsztatów.

Ksiązka w miękkiej, kolorowej okładce stoi obok sterty tych samych trzech ksiązek zwróconych grzbietami

Rekomendacje poprzedzone są ośmioma ekspertyzami napisanymi przez naukowców, którzy prowadzili badania w Spycimierzu w latach 2018-2020 oraz uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez wspólnotę depozytariuszy. Uwagę zwraca interdyscyplinarny charakter badań, w które zaangażowane były zespoły etnologów pod kierunkiem dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej i geografów kierowanych przez dr. hab. Bogdana Włodarczyka. Zespoły prowadziły wywiady etnograficzne oraz badania społeczno-przestrzenne.

Ksiązka w miękkiej, kolorowej okładce

Warto także podkreślić bogaty dorobek autorów, wszechstronne specjalizacje i przynależność do znanych uczelni i instytucji. Redaktorką raportu i autorką artykułów jest dr hab. Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i przewodnicząca Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współredaktorami i autorami ekspertyz są: dr. hab. Bogdan Włodarczyk, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych, i dr Arkadiusz Jełowicki, kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Autorami artykułów są też: dr Magdalena Kwiecińska z Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem , Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, dr hab. Jolanta Wojciechowska, dr Beata Krakowiak, dr Jolanta Latosińska, dr Marzena Makowska-Iskierka, dr hab. Ewa Szafrańska z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Anna Weronika Brzezińska i dr hab. Magdalena Ziółkowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport (PDF 5,8 MB)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.