Cenne efekty projektu

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”.

Ankiety i wywiady przeprowadzone wśród uczestników uroczystości Bożego Ciała  w Spycimierzu, mieszkańców i turystów to źródło wiedzy o samej tradycji, jak również inspiracji samych uczestników i twórców spycimierskich dywanów.

Pracownicy Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego z pomocą studentów badali społeczno-przestrzenne aspekty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu.  Wśród mieszkańców i turystów, którzy przybyli w tym dniu do Spicymierza przeprowadzono ankiety. Otrzymane wyniki  wyjaśniają zagadnienia dotyczące wartości, zainteresowania oraz sposoby promocji kwietnych dywanów w Spycimierzu.

Ankiety z mieszkańcami (Spycimierz, Boże Ciało 2019)
Ankiety z turystami (Spycimierz, Boże Ciało 2019)

Z kolei badania etnograficzno-antropologiczne odbyły się w okresie Bożego Ciała w latach 2019 i 2020.  Prof. A. W. Brzezińska oraz prof. K. Smyk opracowały narzędzia badawcze w postaci trzyczęściowego kwestionariusza i ankiety obserwacji uczestniczącej. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadami.

Wywiady etnograficzne (2019)
Wywiady etnograficzne (2020)

Przeczytaj więcej informacji o badaniach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.