Trzeci projekt rozpoczęty!

Inauguracja projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego” odbyła się 28 czerwca br. w formule hybrydowej.

Cześć osób zebrała się w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie, a część uczestniczyła przy pomocy połączenia internetowego. W spotkaniu wzięli udział: , w którym uczestniczyli: Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, ks. Dariusz Ziemniak, proboszcz parafii Spycimierz, Maria Pełka, prezes  Parafialnego Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało, prof. Katarzyna Smyk (na zdjęciu), koordynatorka badań etnologicznych, prof. Bogdan Włodarczyk, koordynator badań geograficzno-przestrzennych, radni Rady Miejskiej, sołtysi wsi należącej do parafii Spycimierz, naukowcy zaangażowanie w realizację działań projektowych oraz koordynatorzy projektu.

Spotkanie rozpoczęła i powitała wszystkich gości dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie Beata Szymczak, która po raz trzeci kieruje projektem. Prof. Katarzyna Smyk przybliżyła uczestnikom koncepcję i harmonogram badań. Następnie Andrzej Szoszkiewicz zaprezentował szczegółowa agendę działań na 2021 r.