Archiwalia

1957

Boże Ciało w Spycimierzu
Pierwsza fotografia przedstawiająca kwietny kobierzec na procesji Bożego Ciała w Spycimierzu. Zapis z 1957 r. dotyczący obchodów enklawy Bożego Ciała. Podczas uroczystości goszczono księdza misjonarza Franciszka Napierałę, który przygotował parafian do wizyty biskupa. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1945 [1939]-1960.
Boże Ciało w Spycimierzu
Pierwsza fotografia przedstawiająca kwietny kobierzec na procesji Bożego Ciała w Spycimierzu. Długo wyczekiwana wizyta biskupa. Podczas wizyty biskupa można było podziwiać 8 pięknie ustrojonych bram kwiatowych, a na drodze ułożono wzory z kwiatów. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1945 [1939]-1960.

1958

Boże Ciało w Spycimierzu
Fotografie przedstawiające procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1945 [1939]-1960.
Boże Ciało w Spycimierzu
Fotografie przedstawiające procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1945 [1939]-1960.

1976

Najstarsza fotografia
Pierwsza kolorowa fotografia przedstawiająca kwietny kobierzec oraz orkiestrę na procesji Bożego Ciała w Spycimierzu. Źródło: Archiwum prywatne M. Pełki

1978

Boże Ciało w Spycimierzu
Fotografia przedstawiająca procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1978 r. Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu
Boże Ciało w Spycimierzu
Fotografia przedstawiająca procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1978 r. Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu
Boże Ciało w Spycimierzu
Fotografia przedstawiająca procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1978 r. Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu

1979

Boże Ciało w Spycimierzu
Informacja o ulewie, która uniemożliwiła procesję w Boże Ciało. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.

1980

Procesja i kwietny kobierzec w Spycimierzu
Kolorowe fotografie przedstawiające procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1980 r. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.
Procesja i kwietny kobierzec w Spycimierzu
Kolorowe fotografie przedstawiające procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1980 r. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.

1981

Procesja i kwietny kobierzec w Spycimierzu
Kolorowe fotografie przedstawiające procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1981 r. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.

1982

Procesja i kwietny kobierzec w Spycimierzu
Kolorowe fotografie przedstawiające procesję i kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1982 r. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.

1983

Procesja i kwietny kobierzec w Spycimierzu
Kolorowe fotografie przedstawiające procesję podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1983 r. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.

1994

Fotografia komunijna
Wzmianka o Bożym Ciele w Spycimierzu w 1994 r. Fotografia komunijna. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.

1995

Tworzenie kwietnych dywanów
Zdjęcie dokumentujące tworzenie kwietnych dywanów w Spycimierzu w latach 1995-1996 Źródło: Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Dział etnografii.
Tworzenie kwietnych dywanów
Zdjęcie dokumentujące tworzenie kwietnych dywanów w Spycimierzu w latach 1995-1996 Źródło: Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Dział etnografii.
Tworzenie kwietnych dywanów
Zdjęcie dokumentujące tworzenie kwietnych dywanów w Spycimierzu w latach 1995-1996 Źródło: Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Dział etnografii.
Tworzenie kwietnych dywanów
Zdjęcie dokumentujące tworzenie kwietnych dywanów w Spycimierzu w latach 1995-1996 Źródło: Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Dział etnografii.
Tworzenie kwietnych dywanów
Zdjęcie dokumentujące tworzenie kwietnych dywanów w Spycimierzu w latach 1995-1996 Źródło: Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Dział etnografii.
Orkiestra dęta podczas procesji Bożego Ciała
Zdjęcie dokumentujące przemarsz orkiestry dętej podczas procesji Bożego Ciała w Spycimierzu w latach 1995-1996 Źródło: Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Dział etnografii.

1996

Kronika parafialna
W 1996 r. w kronice parafialnej odnotowano m.in. występ orkiestry dętej ze Spycimierza z okazji 25-lecia jej istnienia. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.
Kwietne dywany w Spycimierzu
Kolorowe fotografie przedstawiające kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1996 r. oraz dwie widokówki z tego roku. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.
Kwietne dywany w Spycimierzu
Kolorowe fotografie przedstawiające kwietny kobierzec podczas Bożego Ciała w Spycimierzu w 1996 r. oraz dwie widokówki z tego roku. Źródło: Kancelaria parafialna w Spycimierzu, Kronika parafialna 1977-1984, 1992-1996.