Inwestycje

Przebudowa trasy Bożego Ciała

W ostatnich latach bardzo zmieniło się oblicze wsi Spycimierz. Swój udział ma w tym bardzo dobra współpraca parafii z Urzędem Miasta i Gminy Uniejów. Pomogły w tym inwestycje prowadzone przez Gminę przy dużym wykorzystaniu funduszy europejskich. Pierwszą była „Przebudowa trasy Bożego Ciała. Etap 1” (2006), polegająca na budowie drogi z kostki brukowej na trasie Bożego Ciała, drugą – jej kontynuacja, czyli „Przebudowa drogi: Trasa Bożego Ciała w Spycimierzu. Etap 2” (2014). Dzięki niej powstały:

  • nowy ołtarz polowy obok kościoła
  • chodnik z płyt żeliwnych płaskorzeźbionych w motywy kwiatowe
  • horyzontalny zegar słoneczny (wg Jana Długosza to właśnie w Spycimierzu zbudowano pierwszy w Polsce zegar słoneczny)
  • ogrodzenie terenu szkoły, na którym znajduje się teraz wielkoformatowa galeria fotografii obrazujących tradycję układania kwietnych dywanów na Boże Ciało.

Poza tym zaadaptowano studnię znajdującą się na terenie szkoły na fontannę, wykonano iluminację kościoła i zagospodarowano sąsiadujące tereny– znajduje się tu teraz mały skwer z alejkami i ławkami.

Kapliczki

W najbliższym czasie planowana jest kolejna inwestycja. W miejscu budowanych corocznie 4 ołtarzy powstaną gotowe ołtarze w formie wiejskich kapliczek nawiązujących do historii kultu eucharystycznego i samej historii Bożego Ciała.

Multimedialne muzeum w Spycimierzu

Spycimierz ma szansę stać się atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów. Powstanie tu obiekt z multimedialną ekspozycją o historii spycimierskiego grodu oraz dwuwiekowej tradycji układania kwietnych dywanów na święto Bożego Ciała. Goście będą tu mogli wziąć udział w warsztatach samodzielnego układania podobnych kobierców czy odbyć wirtualny spacer po miejscowości. Znajdzie się tu również punkt informacji turystycznej oraz sklepik z pamiątkami. Planowana jest również ścieżka rowerowa na odcinku Spycimierz – Uniejów, która zwiększy dostępność miejscowości dla zwiedzających.

Inwestycje drogowe

W ramach „Przebudowy dróg na terenie gminy Uniejów” zostanie naprawiona i zmodernizowana nawierzchnia dróg gminnych w Człopach, między Wieleninem i Wieleninem-Kolonią, w Orzeszkowie, Wilamowie oraz między Spycimierzem i Łęgiem Balińskim.

W Zieleni planowana jest budowa nowego ciągu komunikacyjnego, który połączy drogę gminną (odcinek Uniejów od kompleksu boisk piłkarskich w kierunku Spycimierza) z powiatową (odcinek od strony Człop w kierunku Spycimierza), podnosząc komfort codziennego użytkowania traktu, a w Boże Ciało udrożniając ruch w kierunku Spycimierza. Utworzenie łącznika przed wjazdem do miejscowości uwolni centrum wsi od aut, pozostawiając Trasę Bożego Ciała do wyłącznej dyspozycji parafian układających kwietne dywany.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

W ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Uniejów” (dofinansowanej z PROW) wybudowana zostanie sieć kanalizacji na odcinku Zieleń – Spycimierz, sieć wodociągowa w Lekaszynie oraz od Skotnik do Kuczek wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej.

Kolejna inwestycja zakłada modernizację i powiększenie oczyszczalni ścieków w Spycimierzu i przebudowę obecnej sieci wodociągowej na terenie sołectw: Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Wilamów, Człopy i Wielenin Kolonia.