Relikwie

Relikwie Jana Pawła II

W sobotę 3 maja 2014 r., w uroczystość NMP Królowej Polski, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu odbyło się wprowadzenie i instalacja relikwii Krwi św. Jana Pawła II. W ten sposób dołączyliśmy do grona parafii, które cieszą się tak bardzo realną obecnością naszego papieża.

Od 2001 r. w naszej świątyni mamy swoistą „relikwię”, czyli piękne marmurowe popiersie Jana Pawła II, wykonane przez włoskiego artystę Albino Sirsiego i ofiarowane Parafii Spycimierz osobiście przez papieża. Zresztą nasz rodak wcześniej, tj. 25 maja 1986 r., poświęcił kamień węgielny pod budowę naszej świątyni. Te okoliczności skłoniły nas do skierowania prośby do Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza o relikwie pierwszego stopnia. Ku naszej radości Kustosz relikwii ofiarował nam ten bezcenny dar poświadczony dokumentem autentyczności tychże Relikwii następującej treści:

Wszystkim i poszczególnym osobom oglądającym to pismo poświadczam i potwierdzam, iż na większą chwałę Bożą i dla uczczenia Świętych, niniejsza cząstka krwi błogosławionego Jana Pawła II Papieża została przeze mnie złożona w okrągłym naczyniu wykonanym ze srebra i pozłacanym, dobrze zamkniętym i związanym jedwabnym sznurkiem koloru czerwonego i opatrzona pieczęcią Postulatora i przekazana z władzą posiadania i wystawiania dla publicznej czci wiernych, stosownie do norm Prawa Kanonicznego. Wiarygodność tego dokumentu opatruję własnoręcznym i postulatora podpisem i pieczęcią.

Stanisław kardynał Dziwisz ks. prałat Sławomir Oder – Rzym, 1 maja 2011 r.

Totus Tuus

O godz. 17.00 wyruszyła z plebanii procesja liturgiczna z relikwiami do świątyni spycimierskiej. Księdzu biskupowi towarzyszyli księża z dekanatu uniejowskiego oraz dwaj kapłani pochodzący z parafii Spycimierz: o. Florian Pełka SJ i ks. Zbigniew Łukasik, koncelebrujący mszę św. w intencji parafian i strażaków rozpoczynających obchody swojego patronalnego święta.

We mszy św. uczestniczyli parafianie i przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentu, zaproszeni przez burmistrza miasta i gminy Uniejów Józefa Kaczmarka, prezesa miejscowej jednostki OSP i proboszcza, na czele z p. Jolantą Chełmińską, wojewodą łódzkim, oraz licznie zgromadzeni strażacy z pocztami sztandarowymi i delegacjami z 16 jednostek. Wśród zaproszonych strażaków była p. Krystyna Ozga z Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie.

Pasterz diecezji włocławskiej, nawiązując do czytań słowa Bożego z uroczystości NMP Królowej Polski, dając za przykład świadectwo życia świętego Jana Pawła II, mówił do zebranych na liturgii: Aspekt, który łączy się z dzisiejszą uroczystością, wyraźnie podkreślono poprzez wniesienie relikwii Ojca Świętego Jana Pawła II. Przecież On był Totus Tuus, Totus Tuus, czyli Całkiem Twój, Maryjo. Ja myślę, że te relikwie Ojca Św., które tu dzisiaj uroczyście wprowadziliśmy, one nas uczą w to święto takiego zawierzenia i takiego oddania Matce Najświętszej. Ile razy będziemy tu na nabożeństwie, będziemy patrzyli, będziemy się modlili przed tymi relikwiami JP II, będziemy równocześnie próbowali powtarzać ten jego akt zaufania i oddania Matce Bożej, pamiętając o słowach Ewangelii: Oto Syn Twój (…).

Służba małej ojczyźnie

Wspominając zaś św. Floriana i jego wiernych czcicieli, mówił do strażaków: Strażacy zawsze byli z Kościołem…, strażacy zawsze byli, nawet w najtrudniejszych chwilach stalinowskiej nocy… Ta wierność strażaków, ta ich lojalność wobec Kościoła, zasługuje na podkreślenie i zasługuje na uwyraźnienie właśnie w dniu dzisiejszym, bo to jest forma służby małej ojczyźnie. Akurat mamy tu wielu przedstawicieli władz samorządowych wojewódzkich miejscowych. Nie da się kochać wielkiej Ojczyzny, jeśli się nie kocha małej…

Po błogosławieństwie relikwiami świętego i zakończeniu Mszy św. odbyła się druga część uroczystości na placu przed plebanią, związana z przekazaniem jednostce OSP Spycimierz i poświęceniem przez ks. biskupa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o znamiennym imieniu Jan Paweł II.

ks. Wojciech Kaźmierczak, proboszcz parafii w Spycimierzu w latach 2008-2017