Strażacy

Jak powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu

Inicjatorami założenia w roku 1927 Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu byli ks. proboszcz Stanisław Zaborowicz i Stanisław Trzaskowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Uniejów. Początkowo jednostkę tworzyło ponad 20 ochotników. Strażacy nie tylko uczestniczyli w akcjach ratowniczych, organizowali ćwiczenia, brali udział w zawodach, ale też stali się animatorami życia kulturalnego w Spycimierzu. Remizę postawiono we wsi na początku lat 30. XX wieku.

Orkiestra dęta

Ważną kartę w historii OPS Spycimierz pisze Strażacka Orkiestra Dęta, założona w 1970 r. Ze zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców zakupiono pierwsze instrumenty. Pierwszym dyrygentem był Stanisław Wąsiołek, organista z Uniejowa. W latach 1972-2007 funkcję tę sprawował dyplomowany dyrygent Zenon Laskowski. Obecnie zespołem kieruje kapelmistrz Wojciech Smolarek.

Zawsze w akcji

3 maja 2014 r. orkiestra dęta ze Spycimierza uczestniczyła w uroczystości wprowadzenia relikwii Jana Pawła II do spycimierskiego kościoła oraz obchodach Gminnego Dnia Strażaka. Zakupiony w 2013 r. nowy samochód ratowniczo-gaśniczy rok później został poświęcony i zyskał imię Jan Paweł II. Również w 2014 r. została poświęcona i oddana do użytku nowa remiza. W roku 2016 odbył się XI Gminny Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych, organizowany corocznie w Spycimierzu. Obecnie OSP tworzy 65 strażaków, którzy biorą udział w 30 akcjach rocznie. Od października 2002 r. OSP w Spycimierzu należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.