Wieś

1804

Plan wsi Spycimierz
Plan wsi Spicymierz w ekonomii Uniejów w 1804 r. Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór kartograficzny, sygn.344-4.

1892

Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.
Zofia Walencka
Akta Zofii Walenckiej z lat 1892-1908, nauczycielki szkoły początkowej we wsi Spicymierz. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dyrekcja Szkolna Kaliska, Sygn.1526.

1917

Straż ogniowa w Spycimierzu
Korespondencja z lat 1917-1918 w sprawie powołania straży ogniowej w Spycimierzu. Źródło: Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego. Seria 11, Sprawy policyjne, Sygn. 209.

1972

Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.
Dokumenty wsi
Plany gospodarcze [gromadzkiej rady narodowej] Kościelnica [oraz wiejskie programy rozwoju rolnictwa wsi: Śpicimierz-wieś, Śpicimierz-kol., na 1972 r. Dokumenty : Wiejski program rozwoju rolnictwa z 1972 roku Plany gospodarcze Kościelnicy z 1972 roku Podstawowe dane dotyczące wsi i kółka rolniczego Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnicy, sygn. 76.

1984

Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237. Opis:Protokoły zebrań wiejskich wsi – Spycimierz Kolonia 1984-1988. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988. Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Protokoły zebrań wiejskich organizowanych we wsi Spycimierz w latach 1984-1988 Jak był zorganizowany system samorządu terytorialnego w gminie? O tym można się dowiedzieć, zapoznając się z dokumentami. Nie tylko zebrania wiejskie, ale również rada sołecka, sołtys i komisja rewizyjna stanowiły organy decydujące o tym, co dzieje się we wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237.
Zebrania wiejskie
Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Rada Narodowa Miasta i Gminy Uniejów, Sygn. 237. Protokoły zebrań wiejskich wsi – Spycimierz Kolonia 1984-1988.

1993

Gwara
Gwarowe wypowiedzi mieszkańców Spycimierza, fotografie kwietnych kobierców. Jabłoński M., Z cyklu "Moja wieś". Spycimierz, "Echo Turku", nr 6, 1993, s.6.

1996

Jubileusz orkiestry OSP w Spycimierzu
Jubileusz orkiestry dętej. Orkiestra dęta OSP ze Spyciemierza ma już swoją tradycję. W 1996 roku obchodziła 25-lecie istnienia. Źródło: Jabłoński M., Śpiciymierz. 25 lat orkiestry, "Echo Turku", nr 18, 1996, s. 7.

2009

Stanisław Pełka
Gospodarność sołtysa Spycimierza Stanisława Pełki, jego zdjęcie oraz zdjęcie kwietnych dywanów. Źródło: Stolica Bożego Ciała. Taki sołtys to skarb, "Echo Turku", nr 14, 2009, s. 13.