Warsztaty i konsultacje społeczne

5 września odbędą się warsztaty i debata nad koncepcją działań dot. planu ochrony tradycji Procesji spycimierskiego Bożego Ciała w latach 2019–2024 w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”.

Program warsztatów przedstawia się bardzo interesująco:

15.00 – Warsztat I: Przedstawienie rekomendacji będących efektem badań w latach 2019–2020 – dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk, dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk
15.30 – Warsztat II: Jak skutecznie i efektywnie prowadzić konsultacje społeczne? – dr Magdalena Kwiecińska
• Inicjowanie działań / informowanie o planowanych działaniach
• Uzgadnianie stanowisk
• Wprowadzanie systemów naprawczych
16.30 – Warsztat III: Etapy prowadzenia konsultacji społecznych – dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska
• Ewaluacja / monitoring wstępnych założeń planu ochrony
• Debata środowiskowa – elementy / części składowe środowiska (kogo warto pytać o zdanie / prosić o pomoc / proponować współpracę?)
• Przygotowanie rekomendacji służących ochronie
17.30 – Konsultacje społeczne z debatą: Przyjęcie przez społeczność lokalną koncepcji działań dotyczących planu ochrony tradycji Procesji spycimierskiego Bożego Ciała w latach 2019–2024

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.