Ochotnicza Straż Pożarna

Orkiestra dęta podczas uroczystości Bożego Ciała w Spyciemierzu

Inicjatorami założenia w roku 1927 Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu byli ks. proboszcz Stanisław Zaborowicz i Stanisław Trzaskowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Uniejów. Początkowo jednostkę tworzyło ponad 20 ochotników. Strażacy nie tylko uczestniczyli w akcjach ratowniczych, organizowali ćwiczenia, brali udział w zawodach, ale też stali się animatorami życia kulturalnego w Spycimierzu. Remizę wybudowano na początku lat 30. XX wieku.

Orkiestra dęta

Ważną kartę w historii OSP Spycimierz zajmuje Strażacka Orkiestra Dęta, założona w 1970 r. Pierwsze instrumenty orkiestra mogła zakupić dzięki zbiórce przeprowadzonej wśród mieszkańców. Pierwszym dyrygentem był Stanisław Wąsiołek, organista z Uniejowa. W latach 1972-2007 funkcję tę sprawował dyplomowany dyrygent Zenon Laskowski. Obecnie zespołem kieruje kapelmistrz Wojciech Smolarek.

Zawsze w akcji

Strażacy ze Spycimierza są bardzo dobrze przygotowani i wyszkoleni do wykonywania swoich zadań. Mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt. W 2013 r. jednostka zakupiła samochód ratowniczo-gaśniczy, któremu nadano imię Jan Paweł II. W 2014 r. została oddana do  użytku nowa remiza strażacka, uprzednio poświęcona.

Obecnie OSP tworzy 65 strażaków, którzy biorą udział w 30 akcjach rocznie. Od października 2002 r. jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Społeczne Archiwum Spycimierskie

Społeczność spycimierskiej parafii i pracownicy Centrum Spycimierskie Boże Ciało wspólnie tworzą unikalne archiwum zdjęć, eksponatów, nagrań i filmów dokumentujących tradycję układania kwietnych dywanów.

Skip to content