Stowarzyszenie

Obraz z kwiatów w przeważającym , pomarańczowym kolorze. napis Sycimierz Boże Ciało. Obraz ułożony na deptaku. Wokół obserwatorzy

Strażnicy tradycji

2 marca 2016 r. w Spycimierzu zostało utworzone Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”, które po dwóch miesiącach zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi. Głównym Celem Stowarzyszenia jest aktywne podtrzymywanie wśród parafian tradycji układania dywanów kwiatowych na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu i dbanie o religijny wymiar i sakralny charakter corocznych obchodów tego święta. Od 2022 r. na czele stowarzyszenia stoi Joanna Winnicka. W składzie Zarządu znajdują się również: ks. Dariusz Ziemniak, Anna Kurzawa, Beata Klimczak, Jolanta Ilska, Grzegorz Górka i Magdalena Karniszewska.

Kobieta w ciemnych krótkich włosach w czerwonej bluzce z kolorową apaszka. W ręce trzyma bukiet kwiatów
Maria Pełka, pierwsza prezeska Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” w latach 2016-2022

Dla przyszłych pokoleń

Stowarzyszenie przyczynia się do większego włączania się całej wspólnoty parafialnej w tę piękną tradycję z naciskiem na jej religijną symbolikę i chrześcijański wymiar. Członkowie organizacji byli głównymi inicjatorami starań o wpisanie tradycji układania dywanów kwiatowych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Uczestniczyli przy pisaniu wniosku, kompletowaniu dokumentacji zdjęciowej oraz uzyskali zgody o wpis na listę od każdego mieszkańca zaangażowanego w tradycję. W 2017 r. ks. Wojciech Kaźmierczak, którego mieszkańcy obdarzyli stosownym upoważnieniem, złożył wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 14 lutego 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał wpisu Procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu na listę. 22 października 2018 r. delegacja parafian odebrała pamiątkową plakietkę podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Na przełomie lat 2019/2020 Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało” zaangażowało się w prace nad wnioskiem o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Współpracowali przy realizacji filmu o tradycji, zbieraniu dokumentacji oraz podpisów depozytariuszy pod deklarację uprzedniej, dobrowolnej i świadomej woli zgłoszenia Tradycji kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała na Listę światową. 30 marca 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysłał w imieniu parafian ze Spycimierza i czterech wsi w województwie opolskim, gdzie również układane są kwietne dywany, stosowny wniosek do Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). 16 grudnia 2021 r. tradycja kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała została wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzona przez Organizacje Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury.

Rytm świąt

Dzięki założeniu Stowarzyszenia umacniają się stare i kiełkują nowe działania w życiu lokalnej wspólnoty. W Spycimierzu kalendarz najważniejszych wydarzeń w życiu parafii wyznaczają:

  1. Tulipany dla Jana Pawła II (1 maja) – na placu przy kościele w Spycimierzu zakwitają wówczas białe tulipany odmiany Jan Paweł II, a w środku świątyni, przy popiersiu papieża wierni ustawiają doniczki z białymi tulipanami.
  2. Boże Ciało – warto dodać, że w sobotę poprzedzającą to święto przed zamkiem w Uniejowie układany jest obraz kwiatowy.
  3. Podwyższenie Krzyża Świętego (14 września, odpust parafialny)– w sobotę przed niedzielą odpustową układany jest na placu przykościelnym krzyż z kwiatów jesieni.
  4. Dekoracja kwietnego żłóbka w kościele parafialnym na święto Bożego Narodzenia.

Logotyp Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” używany jest do zilustrowania spycimierskiej tradycji układania kwietnych dywanów. Nawiązuje do święta Bożego Ciała, które zostało ustanowione dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W logotypie widzimy monstrancję z białą hostią w środku. Wzór monstrancji nawiązuje do żywych kwiatów, z których w Spycimierzu układane są kolorowe dywany.

Projekty

Od 2018 r. Stowarzyszenie współorganizuje seminaria w formie interdyscyplinarnych warsztatów w ramach projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu Gminy Uniejów. Mieszkańcy biorą aktywny udział w warsztatach i konsultacjach społecznych, a przedstawiciele społeczności przygotowują prezentacje i biorą udział w debatach.

Ważną rolą Stowarzyszenia jest współpraca z naukowcami, którzy w ramach projektów przeprowadzają badania naukowe w dziedzinie etnologii, geografii, turystyki i historii. – Zawsze staramy się pomagać  badaczom, żeby prace przebiegały zgodnie z założonym zakresem i harmonogramem. Pomagamy w zbieraniu materiałów, organizujemy osoby do wywiadów i dostarczamy do wglądu zdjęcia i dokumenty archiwalne – podkreśla Maria Pełka, była prezeska Stowarzyszenia.   

Współpraca międzynarodowa

Od 2014 r. społeczność parafii w Spycimierzu bierze udział w wielu wydarzeniach za granicą, podczas których prezentuje swoje dziedzictwo kultury. Pierwszą podróż spycimierzanie odbyli do Hiszpanii. W uroczystość Bożego Ciała w miejscowości Ponteareas ułożyli kwietny obraz o wymiarach 5×6 m, przedstawiający alfę i omegę.  W czerwcu 2015 r. delegacja udała się do Watykanu, gdzie na placu św. Piotra usypali wielokolorowy dywan, który przyciągnął uwagę licznych zwiedzających. Rok później spycimierzanie byli gośćmi VI Międzynarodowego Kongresu Układania Kwiatów w Noto na Sycylii. Obraz przedstawiał scenę z legendy o niewidomej kasztelance ze Spycimierza. W tym samym roku, w Irkucku na Syberii przedstawiciele parafii wspólnie z delegacją włoską ułożyli z pyłku kwiatowego portret Jana Pawła II. W maju 2019 r. w Pietra Ligure we Włoszech powstał kwietny obraz przedstawiający krzyż i kielich. Rok 2021 stał pod znakiem długiej podróży do Meksyku. Podczas festiwalu kwietnych obrazów delegacja ze Spycimierza zaprezentowała kompozycje zawierającą logo Stowarzyszenia.  

Latem 2021 r. spycimierzanie uczestniczyli w międzynarodowym projekcie z okazji roku św. Jakuba. Mieszańcy 250 miejscowości na 5 kontynentach ułożyli w lipcowy weekend kwiatowe obrazy przedstawiające tę samą kompozycję nawiązującą do kultu św. Jakuba. Za to styl, dobór materiału i wymiary pozostawiono do wyboru układających te kompozycje. Obraz wykonany w Spycimierzu można było podziwiać przed kościołem parafialnym.

Społeczne Archiwum Spycimierskie

Społeczność spycimierskiej parafii i pracownicy Centrum Spycimierskie Boże Ciało wspólnie tworzą unikalne archiwum zdjęć, eksponatów, nagrań i filmów dokumentujących tradycję układania kwietnych dywanów.

Skip to content