Międzynarodowa konferencja naukowa

Przez dwa dni – 16 i 17 listopada Uniejów będzie w centrum dyskusji na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego za sprawą konferencji naukowej, której pomysłodawczynią jest prof. Katarzyna Smyk.

Pomysł zrodził się podczas licznych spotkań ekspertów w Uniejowie i pobliskim Spycimierzu. Do tego w latach 2021-2022 prowadzone były prekursorskie badania polegające na założeniu, że dziedzictwo niematerialne nie istnieje w próżni kulturowej, a zawsze jest zależne od kontekstu – holistycznie rozumianego krajobrazu kulturowego, na który składają się elementy historii obszaru, jego zabytki, przyroda, cały kontekst społeczny, ekonomiczny, instytucjonalny itd.

Stąd ukierunkowania rozważań podczas konferencji na ochronę i zarządzanie dziedzictwem niematerialnym w aspekcie materialnych zasobów i dóbr kultury, dziedzictwa przyrodniczego, historycznego, obyczajowego i związanych z nimi wartości duchowych. Założenia, leżące u podstaw pomysłu mieszczą się w pojęciu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 r.

Plakat z napisem Konferencja naukowa, niematerialne dziedzictwo kulturoweniemat

Program zapowiada się bardzo ciekawie.

Społeczne Archiwum Spycimierskie

Społeczność spycimierskiej parafii i pracownicy Centrum Spycimierskie Boże Ciało wspólnie tworzą unikalne archiwum zdjęć, eksponatów, nagrań i filmów dokumentujących tradycję układania kwietnych dywanów.

Skip to content