Przygotowania do Bożego Ciała 2023

Sala pełna ludzi siedzących przy stołach. W tle widoczny mężczyzna z mikrofonem.

Marzec i kwiecień obfitował w rozmowy dotyczące organizacji tegorocznej uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu. Doświadczenia z ubiegłego roku skłaniają do podjęcia niezbędnych decyzji związanych z organizacją dojazdu do wsi, a także uporządkowaniem strefy handlowej.

Na pierwsze spotkanie, które odbyło się 1 marca w sali OSP w Spycimierzu przyjechał burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, starosta poddębicka Małgorzata Komajda, poseł Piotr Polak, radna Sejmiku Wojewódzkiego Dorota Więckowska, komendant powiatowy policji Adam Kolasa. Licznie przybyli także mieszkańcy parafii Spycimierz.

,,Jesteśmy na wyjątkowym roboczym spotkaniu, by móc przedyskutować kwestie związane z organizacją naszej największej uroczystości, jaką jest Boże Ciało. Spotkanie jest bardzo potrzebne, bo co roku borykamy się z podobnymi problemami, ale też z każdym rokiem przyjeżdża na uroczystość coraz więcej gości, coraz więcej pielgrzymów i turystów, którzy pragną to szczególne dziedzictwo kwietnych dywanów, wpisanych już na listę światowego dziedzictwa UNESCO, podziwiać,” powiedział prowadzący spotkanie ks. proboszcz Dariusz Ziemniak.

Uczestniczy zgodzili się, że konieczne są kolejne spotkania w mniejszych grupach roboczych, żeby dokładnie omówić wszystkie tematy i podjąć niezbędne decyzje. Wkrótce odbyły się jeszcze trzy zebrania w zespołach roboczych, które pracowały nad usprawnieniem komunikacji w dzień Bożego Ciała, a także ochroną specjalnego charakteru tego święta w Spycimierzu. Pierwsze ze spotkań poświęcone było planom zapewnienia kwiatów, a także stworzeniu mapy trasy procesji, uwzględniającej rodziny zaangażowane w obchody i ubieranie drogi. Kolejne dotyczyło kwestii dojazdu i parkingów, a także zagadnień komunikacyjnych, które mają na celu ułatwienie pielgrzymom i turystom dojazdu do Spycimierza. Brali w nim udział burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, proboszcz Spycimierza Dariusz Ziemniak, radni, sołtysi, przedstawiciele starostwa powiatowego w Poddębicach, policji, straży pożarnej, urzędu gminy oraz innych wspierających jednostek. W pierwszych dniach kwietnia odbyły się natomiast spotkania z komendantami OSP zaangażowanymi w organizacje i zabezpieczenie spycimierskiego święta.

Ważnym efektem spotkań było ustalenie podziału zadań, a także zmian organizacji ruchu drogowego. Wyznaczono również miejsca na parkingi, co wpłynie na płynność ruchu.

26 kwietnia w remizie OSP w Spycimierzu odbyło się spotkanie na temat pozyskiwania kwiatów potrzebnych do ubrania drogi, w tym możliwości wsparcia mieszkańców w tym względzie. Na spotkaniu obecni byli burmistrz Józef Kaczmarek, ksiądz Dariusz Ziemniak, władze Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało, a także dyrektorzy szkoły podstawowej i przedszkola w Uniejowie oraz mieszkańcy wsi. Najważniejszym głosem była opinia depozytariuszy tradycji – parafian i mieszkańców Spycimierza, którzy odpowiedzialni są za dekorowanie drogi.

Społeczne Archiwum Spycimierskie

Społeczność spycimierskiej parafii i pracownicy Centrum Spycimierskie Boże Ciało wspólnie tworzą unikalne archiwum zdjęć, eksponatów, nagrań i filmów dokumentujących tradycję układania kwietnych dywanów.

Skip to content