Udany cykl warsztatów i konsultacji społecznych

Przy stołach siedzą ludzie i słuchają osoby, która przemawia. W sali widoczny ekran

23 i 30 września Sala konferencyjna w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie po raz kolejny zapełniła się gośćmi, którzy przybyli na warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”. Konsultacje społeczne jak zwykle odbyły się w Sali OSP w Spycimierzu.

Tematyka warsztatów była bardzo bogata i dla większości uczestników nowa. W piątek, 23 września, koncentrowała się głównie wokół Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”, nowej placówki historyczno-kulturalnej, która powstaje w Spycimierzu. Dr Jędrzej Kałużny z Urzędu Miejskiego w Uniejowie i koordynator tej placówki przybliżył uczestnikom zarys koncepcji edukacyjnej Centrum. Zaprezentował plany wystaw stałych i czasowych. Główna wystawa poświęcona będzie tradycji układania kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu,  na kolejnej pokazane zostaną wybrane zjawiska niematerialnej kultury z Polski. Nowością będzie wystawa archeologiczna. Jędrzej Kałużny podkreślił, że kolekcja cennych znalezisk odkopanych w Spycimierzu rośnie w związku z badaniami archeologicznymi, prowadzonymi na terenie dawnego spycimierskiego grodu.  Po tej prezentacji, wyjaśnieniach i dyskusji Andrzej Szoszkiewicz, koordynator ds. dziedzictwa kulturowego, przedstawił  logotyp Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”. Znak nawiązuje do używanego od 4 lat logotypu tradycji, czynności układania kwiatowych dywanów, a także do historycznego grodu. Prezentację poprzedziła prelekcja dotycząca znaczenia marki i jej składowych na przykładzie marki „Spycimierskie Boże Ciało”.  To jedna z nielicznych konsekwentnie budowanych marek spośród tradycji wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tydzień później spotkaliśmy się ponownie w gościnnych progach Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie. W programie omówiliśmy: ścieżkę edukacyjną po Spycimierzu oraz koncepcję produktu turystyki zrównoważonej. W pierwszej części Andrzej Szoszkiewicz i Jędrzej Kałużny poddali pod dyskusję projekt kilkunastu atrakcji historycznych, kulturowych i przyrodniczych w Spycimierzu, które w niedalekiej przyszłości zostaną oznaczone tablicami zawierającymi teksty eksperckie. Podczas dyskusji zebrani goście przekazali swoje uwagi i sugestie. Rozmawiano także na temat kształtu stelaży, na których umieszczone zostaną tablice. W drugiej części zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego zapoznał uczestników z terminami „produkt turystyczny”, „rozwój zrównoważony” i „turystyka zrównoważona”. Następnie podczas warsztatu uczestnicy mogli podzielić się swoimi uwagami na temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem turystyki w Spycimierzu.

Wieczorem odbyły się konsultacje społeczne w pięknie przystrojonej dekoracjami kwiatowymi Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu. . Pod konsultacje społeczne poddane były: koncepcja programu edukacyjnego Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”, ścieżka edukacyjna oraz produkty turystyki zrównoważonej. Licznie zebrani mieszkańcy otrzymali informacje na temat aktualnego stanu prac i planach na najbliższą przyszłość.. Na miejscu wyrazili swoje opinie i zostali poproszeni o przekazanie wniosków do 10 października br. W drugiej części prof. Bogdan Włodarczyk wraz z zespołem pokazali inspirujące przykłady produktów turystyki zrównoważonej, które z powodzeniem zostały wprowadzone  w różnych krajach na świecie.          

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele społeczności Spycimierza, pracownicy Urzędu Miejskiego w Uniejowie wraz z  burmistrzem Józefem Kaczmarkiem i zastępcą burmistrza Mirosławem Madajskim. Z kolei konsultacje społeczne przyciągnęły dużą grupę mieszkańców, którzy aktywnie brali udział w dyskusji.

Projekt Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego” dobiega powoli końca. Z powodzeniem zrealizowana została duża część zadań. Przed nami prace nad wydawnictwem podsumowującym dwuletnie badania i organizacja VI Seminarium Spycimierskie, które odbędzie się 18 i 19 listopada.

Warsztaty i konsultacje odbyły się w ramach projektu: Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Społeczne Archiwum Spycimierskie

Społeczność spycimierskiej parafii i pracownicy Centrum Spycimierskie Boże Ciało wspólnie tworzą unikalne archiwum zdjęć, eksponatów, nagrań i filmów dokumentujących tradycję układania kwietnych dywanów.

Skip to content