Warsztaty w Wejherowie na temat prowadzenia archiwów społecznych

13 września w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się pierwsze warsztaty wyjazdowe przygotowane i przeprowadzone w ramach Centrum Kompetencji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Warsztat na temat organizacji i prowadzenia archiwów społecznych przeprowadził dr Jędrzej Kałużny.

Wprowadzenie do warsztatów wygłosił Andrzej Szoszkiewicz koordynator ds. dziedzictwa kulturowego. Przedstawił prowadzącego oraz zgromadzone osoby. Uczestnikami zajęć byli depozytariusze tradycji pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską. Tradycja, licząca ponad trzysta pięćdziesiąt lat, co roku gromadzi setki pielgrzymów, turystów i widzów. Sam pokłon feretronów jest nie tylko bardzo szczególny i widowiskowy, lecz przede wszystkim jest wyrazem głębokiej wiary Kaszubów.

W ubiegłym roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Wejherowie, depozytariusze tradycji rozpoczęli starania o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wcześniej w tym samym dniu odbyły się konsultacje społeczne z depozytariuszami. Jednym z elementów starań o wpis była budowa strony internetowej oraz cyfrowego archiwum społecznego. Prowadzenie takiego archiwum nie jest łatwe i wymaga specyficznej wiedzy. Taka wiedzą i kilkuletnim doświadczeniem dysponują eksperci z Uniejowa, którzy kilka lat temu rozpoczęli prace nad społecznym archiwum gromadzącym materiały (zdjęcia, pliki video i audio) na temat tradycji układania kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała. Opiekunem archiwum jest dr Jędrzej Kałużny, dyrektor Centrum „Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu, koło Uniejowa.

Ekspert z Uniejowa opowiedział o początkach przedsięwzięcia pod okiem dr. Arkadiusza Jełowickiego z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, cenionego specjalisty w tym zakresie. Zwrócił też uwagę na aspekty prawne związane z pozyskiwaniem materiałów do archiwum oraz organizację zbiorów.

Dr Kałużny zaznaczył, że dobrze prowadzone i archiwum przyczynia się z jednej strony do popularyzacji wiedzy o tradycji, lecz przed wszystkim wzmacnia poczucie świadomości znaczenia tradycji wśród depozytariuszy. To właśnie oni i ich rodziny i znajomi są najbardziej zainteresowani prowadzeniem archiwum. Drugą największą grupa korzystającą z zasobów są badacze. Dr Jędrzej Kałużny podkreślił, że odkąd społeczne archiwum działa w Spycimierzu, liczba kontaktów ze strony naukowców bardzo wzrosła. W drugiej części warsztatów prowadzący przeprowadził praktyczne ćwiczenia i odpowiadał na liczne pytania.

Projekt jest realizowany jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie.

Fot: Anna Kuczmarska, Jędrzej Kałużny

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Społeczne Archiwum Spycimierskie

Społeczność spycimierskiej parafii i pracownicy Centrum Spycimierskie Boże Ciało wspólnie tworzą unikalne archiwum zdjęć, eksponatów, nagrań i filmów dokumentujących tradycję układania kwietnych dywanów.

Skip to content